1. U bevindt zich hier
  2. Arrow Jan Meems 21

Jan Meems

60 jaar , Apeldoorn
Manager
Bestuurder
Toezichthouder
Financien Control
Bedrijfsvoering
Non Profit
Lokale overheid
Over Jan Meems

Ik ben een manager/directeur/bestuurder die bij verschillende organisaties uitgebreide ervaring heeft opgedaan in het bestuurs- en bedrijfsvoeringsdomein, zowel in de profit- als not-for-profit-sector. Veelal in een dynamische politiek bestuurlijke context.
Met een scherp oog voor complexe situaties geef ik sturing aan het in control zijn én blijven van organisaties. Ik sta voor groei en ontwikkeling van mensen én organisaties en stimuleer daartoe anderen in het (durven) nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Ben een netwerker, optimistisch van aard en maatschappelijk gedreven, en sta bekend om mijn initiërende en strategische aanpak. Ik doe dat vanuit een leiderschapsstijl, waarin daadkracht, visie en empatisch vermogen centraal staan. Ben omgevingsbewust en klantgericht. Ik sla van daaruit bruggen tussen partijen en hun belangen. Ook vind het belangrijk dat mensen en resultaten worden verbonden.
'Hart' met 'Hard'. Mijn omgeving geeft terug dat ik dit alles doe met bevlogenheid en het nodige gevoel voor humor.

Tariefstelling
Op ervaringsniveau
€ 95,- tot € 115,-
Onder ervaringsniveau
€ 75,- tot € 95,-
Nieuwe ervaringsbereik
€ 75,- tot € 95,-
Hoogst afgeronde opleiding Registeraccountant

Overig 1987

Functieniv. accountantscontrole senior manager

KPMG 1991

Werkgebieden

Amsterdam , Arnhem/Nijmegen , Enschede , Groningen , Utrecht , Zwolle , Eindhoven

Talen

Nederlands woord , Nederlands geschrift , Engels woord , Engels geschrift , Duits woord

Branche-ervaring

banken Meer dan 4 jaar Triangle
finance 2 tot 4 jaar Triangle
onderwijs Minder dan 2 jaar Triangle
goede doelen 2 tot 4 jaar Triangle
zorg Minder dan 2 jaar Triangle
zorg Minder dan 2 jaar Triangle
wonen Minder dan 2 jaar Triangle
lagere overheden Minder dan 2 jaar Triangle
banken
2009 – 2010 Programmamanager Rabobank Nederland, Directoraat Bedrijfsmanagement
Programmabudget: € 5 tot 8 mln.
Verantwoordelijkheden
Op het snijvlak tussen de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland sturing gegeven aan het Programma Logische Toegangsbeveiliging. Dit Programma was gericht op het beperken van de risico’s, verbonden aan verleende autorisaties en bevoegdheden.

2004 – 2009 Directeur-bestuurder Bedrijfsmanagement, plv. voorzitter Rabobank Apeldoorn
Omvang balanstotaal ca. € 3 mrd.
Verantwoordelijkheden
Portefeuille Bedrijfsmanagement: Financiën, Risico- en procesmanagement, ICT en Facilitaire Zaken. In deze rol mede sturing gegeven aan twee fusieprocessen en aan een verander- en verbetertraject Klantgerichte Bedrijfsvoering.
Was eerstverantwoordelijke voor het afstoten van overtollig vastgoed en de planvorming en aanbesteding van een nieuw hoofdkantoor – budget € 20 mln.

2000 – 2004 Adjunct-regiodirecteur, Regiodirectie West Nederland, Rabobank Nederland
Verantwoordelijkheden
In deze functie stonden drie rollen centraal:
- Pleitbezorger voor 30 zelfstandige lokale Rabobanken in Noord-Holland richting Rabobank Nederland
- Beleidsbepaler en bruggenbouwer vanuit Rabobank Nederland richting lokale banken
- Strategisch adviseur/persoonlijk klankbord voor directeuren, voorzitters en leden van lokale Besturen en Raden van toezicht.
Daarnaast voorzitter van verschillende fusiecommissies, adviseur van de Kringbesturen Amsterdam en Noord-Holland en actief geweest als trainer tijdens werkconferenties voor voorzitters en leden van Raden van Toezicht.

1994 – 2000 Directeur Bedrijfs- en Risicomanagement, Rabobank Noordoostpolder-Urk
Balanstotaal fl 1,5 mrd.
Verantwoordelijkheden
Financiën, Control, (Krediet)Risico- en Vastgoedmanagement, ICT en Facilitaire Zaken.

1991 – 1994 Teamleider Regio Oost, Audit Rabobank Groep, Rabobank Nederland
Eerstverantwoordelijke voor de jaarrekeningcontrole en organisatie-adviezen voor de lokale Rabobanken op de Veluwe en in de provincie Flevoland
finance
2010 – 2013/14
Directeur-bestuurder Financiën en Bedrijfsvoering, plv. voorzitter,
Fondsenbeheer Nederland, onderdeel van Rabo Vastgoedgroep
Vermogen in beheer ruim € 3 mrd.
Fondsenbeheer Nederland is een non-profit-organisatie die verschillende door overheden opgerichte maatschappelijke en financiële (erf- en vastgoed) fondsen op basis van een gemeenschappelijke regeling managet en beheert. Publieke fondsen gericht op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, waaronder het Nationaal Restauratiefonds, Nationaal Groenfonds en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
Verantwoordelijkheden
Vanuit een tweehoofdig statutair directieteam verantwoordelijk geweest voor de borging van een effectieve en efficiënte financiële en uitvoeringsorganisatie, onder andere op het gebied van Planning & Control, Treasury, Risico- en Vastgoedmanagement en HRM. Sturing gegeven aan zowel een verbetertraject business control en de management-informatievoorziening als aan een cultuurveranderingstraject gericht op o.a. het terugdringen van verzuim.
onderwijs
2015 – 2017 Interim- en projectmanager, Christelijke Hogeschool Windesheim
Juli 2016 - Maart 2017 Programmamanager Verbeterprogramma ELO / strategische adviseur
In samenwerking met de staande onderwijs- en dienstenorganisatie zorgdragen voor een gedragen implementatie en borging van een vernieuwde digitale leeromgeving, inclusief de daaraan gekoppelde veranderkundige aspecten op het gebied van cultuur en organisatie. Tevens lid van de Regiegroep Semesterroostering.

April – juni 2016 Manager Bedrijfsvoering Diensten a.i. / strategisch adviseur
In deze functie verantwoordelijk voor een uniforme, kwalitatief goede bedrijfsvoering van zowel de Dienst Bedrijfsvoering (Finance & Control, ICT, Administraties en Huisvesting) en de Dienst Support (HRM, Marketing & Communicatie en Beleid & Advisering). Maak in deze functie deel uit van de MT’s van beide Diensten en verzorg vanuit deze rol een brugfunctie tussen zowel de Diensten als de Diensten en de Onderwijsdomeinen. Tevens lid van de Stuurgroep Verbeterprogramma ELO en van de Regiegroep Semesterroostering

Nov 2015 – maart 2016 Projectmanager / Voorzitter Taskforce ELO
Fase 1
Op basis van een gebruikersevaluatie Elektronische Leeromgeving (ELO) uitvoering gegeven aan een inventarisatie van knelpunten, verbeteroplossingen en een kosten/baten-analyse. Een en ander in een co-creatieproces met gebruikers (studenten en docenten), ICT deskundigen en de softwareleverancier.
Fase 2
Sturing gegeven aan de implementatie van knelpuntoplossingen en de opzet van een, door ELO-gebruikers gedragen, adviesrapport met betrekking tot toekomstbestendigheid van de huidige ELO-omgeving en de relatie leverancier-hogeschool.
Met breed draagvlak vanuit de gebruikersorganisatie in maart het adviesrapport opgeleverd. Het advies is met veel waardering door de directie Dienst Bedrijfsvoering en het College van Bestuur omarmd en in uitvoering genomen.
goede doelen
2013 – heden Bestuurder, Nederlandse Rode Kruis
Sinds eind 2013 (vrijwillig) bestuurder van het District Noord- en Oost-Gelderland met de portefeuille Vrijwilligersmanagement & Opleidingen. In deze rol geef ik sturing aan het binden, boeien en bewegen van vrijwilligers bij de lokale afdelingen.
Daarnaast op tijdelijke basis:
Eind 2014:
Het Nederlandse Rode Kruis vertegenwoordigd op een meerdaagse internationale conferentie te Bangkok – Thailand.
Begin 2015:
Benoemd in de Nationale Stuurgroep Noodhulpteams & Hulpverlening. Vanuit deze rol, in samenwerking met de 25 Veiligheidsregio’s, sturing gegeven aan een groot-scheepse veranderslag op het gebied van noodhulp bij rampenbestrijding en evenementenhulpverlening. De nieuwe organisatie is begin januari 2016 geëffectueerd.
Medio 2015:
Benoemd tot voorzitter a.i. van het Districtsbestuur Midden- en West-Brabant met als opdracht het kwalitatief en kwantitatief op sterkte brengen van het bestuursteam om uitvoering te kunnen geven aan de Strategische Koers 2020.
In maart 2016 geslaagd in opdracht en de voorzittershamer weer overgedragen.
zorg
Januari 2016 – heden Lid Raad van Toezicht / voorzitter auditcommissie – Stichting De Parabool
De Parabool biedt zorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking in de regio Salland.
zorg
Januari 2017 - heden Lid Raad van Toezicht / lid auditcommissie - Stichting Attent Zorg en Behandeling
Attent is een vooraanstaande zorgaanbieder voor ouderen (langdurige zorg, kort verblijf en thuiszorg/wijkverpleging) in de regio Arnhem, Dieren, Doesburg, Elst en Rheden.
wonen
Januari 2017 - heden Lid Raad van Commissarissen / lid auditcommissie - Woningstichting Veluwonen
Veluwonen is een middelgrote woningcorporatie met een vastgoedbestand van circa 4.500 woningen in de gemeenten Brummen, Rheden en in de dorpen in de buitengebieden van de gemeente Apeldoorn
lagere overheden
April 2017 - heden Interim- en projectmanager - Gemeente Noordenveld
Opdracht: Opzet en implementatie van een vernieuwde Trimesterrapportage en Perspectiefnota ten behoeve van het College B&W en de gemeenteraad. In deze rol wordt intensief samengewerkt met de afdeling Financiën en Control, Communicatie en de vakafdelingen op de verschillende beleidsterreinen, evenals met het MT en het College zelf.

Controle ervaring

core audit Meer dan 4 jaar Triangle
core audit
1979 – 1991
(Register)Accountantsloopbaan op vestigingen Amsterdam, Deventer-Apeldoorn en Arnhem,
KPMG Accountants & Organisatieadviseurs.